Gru 13

Akcja „Szlachetna paczka”.

Zespół Szkół  w Wierzawicach przystąpił w tym roku po raz pierwszy do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”. Akcja ma na celu dotarcie do ludzi samotnych i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoc w przygotowaniu dla nich paczek na święta Bożego Narodzenia. W tym roku była to już XVII edycja Szlachetnej Paczki. Nasza szkoła we współpracy ze Szkołą Podstawową w Piskorowicach zorganizowała pomoc dla jednej z rodzin z terenu naszej gminy. Przez kilka dni uczniowie, rodzice i nauczyciele obu szkół zbierali żywność, środki czystości, pomoce szkolne, zabawki i odzież. Reszta potrzebnych artykułów została sfinansowana ze środków zebranych wśród nauczycieli oraz pracowników szkoły i zakupiona na kilka dni przed finałem. Dzięki ofiarności i wielkiemu sercu wszystkich zaangażowanych udało się zgromadzić produkty, które zapakowane zostały do 25 pudeł. Prezenty przewieziono do Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, a stamtąd dzięki pomocy wolontariuszy trafiły bezpośrednio do rodziny. Obydwie szkoły otrzymały dyplomy „Szlachetnej Paczki” oraz piękne, ręcznie wykonane serca. Akcja uświadomiła nam wszystkim, jak wiele jest w nas chęci pomocy potrzebującym. Dając innym dobro, o wiele więcej dobra w zamian otrzymujemy.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie naszej „Szlachetnej Paczki”. Szczególnie dziękujemy Rodzicom naszych dzieci, którzy w największym stopniu przyczynili się do powstania paczki dla rodziny w potrzebie. Podziękowania składamy również Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz uczniom. Dziękujemy wszystkim sponsorom: panu Waldemarowi Burkowi (właścicielowi sklepu Sezamek) oraz panu Adamowi Bąkowi ( właścicielowi sklepu z artykułami hydraulicznymi Term-Gaz).
Koordynatorki: Katarzyna Burek, Joanna Czop.

Permalink do tego artykułu: http://gimwierzawice.edu.pl/akcja-szlachetna-paczka/