Wydrukuj to Strona

Dla ucznia

Platforma Edukacyjna – ZALOGUJ SIĘ

e-Nauczanie to profesjonalna platforma edukacyjna, która wspomaga kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning.

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://gimwierzawice.edu.pl/dla-ucznia/

Classroom

LOGOWANIE Miejsce gdzie znajdziesz swoje zadania, gdzie je odrobisz, gdzie prześlesz prace… Zgłoś się po konto do nauczyciela informatyki.

Pokaż strony »

Klasy

klasa 1A klasa 1B klasa 2A klasa 2B klasa 3A klasa 3B klasa 3C

Pokaż strony »

Najlepsi

Uczniowie, którzy otrzymali w roku szkolnym 2014/2015 świadectwa z wyróżnieniem

Pokaż strony »

Platforma edukacyjna

Platforma Edukacyjna – ZALOGUJ SIĘ e-Nauczanie to profesjonalna platforma edukacyjna, która wspomaga kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning.  

Pokaż strony »

Prace uczniów

Zobacz prace naszych zdolnych uczniów

Pokaż strony »

Regulamin oceniania zachowania

Punktowy system oceniania zachowania w Zespole Szkół  w Wierzawicach Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec koleżanek, kolegów i osób dorosłych. 1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 2.    – wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 3.    – dbałość o honor i …

Pokaż strony »

Testy gimnazjalne online

Testy gimnazjalne

Pokaż strony »