Dla ucznia

Platforma Edukacyjna – ZALOGUJ SIĘ

e-Nauczanie to profesjonalna platforma edukacyjna, która wspomaga kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning.

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://gimwierzawice.edu.pl/dla-ucznia/

Classroom

LOGOWANIE Miejsce gdzie znajdziesz swoje zadania, gdzie je odrobisz, gdzie prześlesz prace… Zgłoś się po konto do nauczyciela informatyki.

Klasy

klasa 1A klasa 1B klasa 2A klasa 2B klasa 3A klasa 3B klasa 3C

Najlepsi

Uczniowie, którzy otrzymali w roku szkolnym 2014/2015 świadectwa z wyróżnieniem

Platforma edukacyjna

Platforma Edukacyjna – ZALOGUJ SIĘ e-Nauczanie to profesjonalna platforma edukacyjna, która wspomaga kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning.  

Prace uczniów

Zobacz prace naszych zdolnych uczniów

Regulamin oceniania zachowania

Punktowy system oceniania zachowania w Zespole Szkół  w Wierzawicach Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec koleżanek, kolegów i osób dorosłych. 1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 2.    – wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 3.    – dbałość o honor i …

Testy gimnazjalne online

Testy gimnazjalne