Mar 23

Harmonogram Misji Świętych

Harmonogram Misji Świętych

Szkoła Podstawowa
Opieka: wychowawcy, p. E. Burek, p. K. Kujan Krasny, p. M. Czapla, p. M. Gołąb, p. K. Burek,

27.03.2017r. (poniedziałek)
Godz. 8.30 przyjście uczniów do szkoły, sprawdzenie frekwencji i przejście z wychowawcami i opiekunami do kościoła;
Godz. 9.00 misyjne spotkanie dla dzieci;
Godz. 11.00 powrót do szkoły, projekcja filmu (około 90 min)

28.03.2017r. (wtorek)
Godz. 8.30 przyjście uczniów do szkoły, sprawdzenie frekwencji i przejście z wychowawcami i opiekunami do kościoła;
Godz. 9.00 misyjne spotkanie dla dzieci;
Godz. 11.00 powrót do szkoły, projekcja filmu (około 90 min)

Klasy 1-3 po spotkaniu w kościele idą do domu
Świetlica pracuje zgodnie z harmonogramem świetlicy

Gimnazjum
Opieka: wychowawcy, p. M. Pieróg, p. M. Rzeszutko, p. M. Sztal Gondek, p. A. Gronowicz, p. B. Karasińska, p. E. Kniaziewicz, p. A. Wnuk

27.03.2017r. (poniedziałek)
Godz. 9.00 przyjście uczniów do szkoły, sprawdzenie frekwencji, projekcja filmu (około 90 min);
Godz. 10.45 przejście z wychowawcami i opiekunami do kościoła;
Godz. 11.00 misyjne spotkanie dla młodzieży

28.03.2017r. (wtorek)
Godz. 9.00 przyjście uczniów do szkoły, sprawdzenie frekwencji, projekcja filmu (około 90 min);
Godz. 10.45 przejście z wychowawcami i opiekunami do kościoła;
Godz. 11.00 misyjne spotkanie dla młodzieży

W dniach misji wychowawcy na lekcji 2,3,4,5 wpisują zajęcia inne: Udział w misjach świętych, sprawdzają frekwencję

Projekcja filmu

Gimnazjum godz. 9.00
Sala 205G klasa 1A, 1B (wychowawcy, p. M. Pieróg, p. M. Sztal Gondek, p. A. Wnuk)
Sala 211G klasa 2A, 2B (wychowawcy, p. A. Gronowicz, p. E. Kniaziewicz)
Sala 107G klasa 3A, 3B (wychowawcy, p. M. Rzeszutko, p. B. Karasińska)

Szkoła podstawowa godz. 11.00
Sala 107G klasa 4a, 4b (wychowawcy, p. E. Burek, p. K. Kujan Krasny)
Sala 205G klasa 5a, 5b (wychowawcy, p. K. Burek, p. M. Gołąb)
Sala 211G klasa 6a, 6b (wychowawcy, p. M. Czapla)

Permalink do tego artykułu: http://gimwierzawice.edu.pl/harmonogram-misji-swietych/