«

»

Wrz 30

Wydrukuj to Wpis

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

28 września wybieraliśmy nowy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018. Wszyscy kandydaci przygotowali wcześniej plakaty wyborcze, z którymi uczniowie Zespołu Szkół mogli się zapoznać i wybrać swoich faworytów.
Nad przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza, opiekunowie samorządu i pani pedagog. Po zakończeniu głosowania komisja dokonała zliczenia oddanych głosów, a wyniki głosowania zostały przekazane do pana dyrektora oraz podane do wiadomości uczniów i grona pedagogicznego.

     Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Przemysław Dziob kl IIIB
Z- ca: Karolina Walania kl IIIB
Z- ca: Katarzyna Gronowicz kl IIIA
Sekretarz: Wiktoria Kojder kl IIIA, Jakub Gęślak kl Vb
Skarbnik: Patrycja Rudzińska kl IIIA, Joanna Bogdan kl Va
Opiekunowie: p. Joanna Czop, p. Jerzy Niemczyk, p. Anna Brzoza, p. Katarzyna Burek
Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy i satysfakcji.

Permalink do tego artykułu: http://gimwierzawice.edu.pl/wybory-do-samorzadu-uczniowskiego/